Spring til indhold

Forretningsudvikling for tech virksomheder

Udvikling af unge teknologivirksomheder er fyldt med udfordringer, og kræver kompetencer og erfaring med både teknologiudvikling og forretningsudvikling – samt den nødvendige finansiering – for at lykkes. Der skal være styr på

 • Teknologien: Kan den udvikles frem til et fungerende produkt? Kan produktet skaleres i takt med efterspørgslen? Kan vi sikre vores teknologi mod konkurrenter (og hackere)? Kan vi blive disruptet af konkurrenter med ny teknologi?
 • Markedet: Er der er behov, og er der kunder nok til at skabe en fornuftig omsætning? Hvilke konkurrenter/alternativer findes der, og hvordan reagerer de når vi lancerer? Hvordan påvirkes priserne af makroøkonomiske forhold?
 • Leverance: Kan vi løbende levere et produkt/service, som lever op til kundernes forventning? Overholder vi den gældende lovgivning?
 • Team: Har vi de rigtige kompetencer i stifterkredsen? Fungerer vi sammen, både fagligt og menneskeligt? Kan vi løbende rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere?
 • Forretningsmodellen: Kan vi erhverve kunder til en attraktiv lav pris? Kan vi tjene nok på kunden til at skabe et attraktivt dækningsbidrag? Kan vi fastholde kunden (abonnementsforretning)?
 • Finansiering: Er vi i stand til løbende at finde den nødvendige finansiering til udviklingen af teknologi og forretning, og hvor skal kapitalen komme fra?

Det er svært at finde risikovillig finansiering til virksomheder på idé-stadiet, når mange af disse risici stadig er uafklarede. Mange investorer venter til der er omsætning og ”product-market fit”. Det efterlader mange virksomheder i ”dødens dal”, hvor de må “bootstrappe”, dvs. selv må arbejde med – og finansiere – udviklingen af virksomheden.

GROW – udviklingsforløb for tech startups

Vi tilbyder et udviklingsforløb kaldet “GROW”, der er målrettet unge tech virksomheder, som lever op til følgende kriterier:

 • Afsluttet mindst 1 regnskabsår
 • Teknologivirksomheder med vækstpotentiale
 • Ledelsens erfaring og kvalifikationer
 • Perspektiver ift. grøn omstilling, digitalisering og internationalisering

GROW er et individuelt tilpasset udviklingsforløb over 6-12 måneder med workshops, sparring og opfølgningsmøder. I GROW har vi fokus på forretningsudvikling og modning af virksomheden frem mod et tidspunkt, hvor virksomheden enten har nået break-even eller væsentligt har forbedret chancerne for at finde risikovillig kapital til den videre skalering. Vi stiller også skarpt på finansieringen, og udarbejder et budget for resultatopgørelse og likviditet, så vi får afklaret kapitalbehovet frem mod break-even. Vi udarbejder desuden en finansieringsplan, der beskriver hvilke kapitalkilder kunne være relevante for virksomheden frem mod break-even.

Fokusområder under programmet:

 • Værdiskabelse
 • Strategisk fundament og markedsanalyse
 • Forretningsmodel og vækst
 • Go-to-Market plan
 • Markedsvalidering og product-market fit
 • Budget, likviditet og kapitalbehov
tech forretningsudvikling

Ved afslutning af forløbet opsummerer vi vore anbefalinger i en Udviklingsplan, som virksomheden kan bruge som et meget håndgribeligt redskab til den videre udvikling.

Mulighed for gratis rådgivning

GROW afvikles som et SMV:PRO forløb. SMV:PRO er en del af Virksomhedsprogrammet og drives af Danmarks seks Erhvervshuse. Når du deltager i et SMV:PRO program som GROW får du 50 % af prisen refunderet efter afslutning af forløbet. Udover dette tilskud tilbyder Munk Advisory selv at investere op til de resterende 50 % af prisen i udvalgte virksomheder med særligt stort vækstpotentiale. På den måde får virksomheden hele GROW forløbet ganske gratis.

I forlængelse af et GROW forløb kan vi også hjælpe med at eksekvere på finansieringsplanen, og være tovholder på et forløb med fokus på kapitalfremskaffelse, og til særdeles favorable vilkår for GROW alumne virksomheder.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med gratis forretningsudvikling af din tech virksomhed, så kontakt os gerne for en uforpligtende dialog