Spring til indhold

Kapitalfremskaffelse

kapitalfremskaffelse

Kapitalfremskaffelse handler om at finde den likviditet, der er nødvendig for at udvikle, drive eller redde sin virksomhed. At have tilstrækkelig finansiering af virksomheden er en forudsætning for vækst og udvikling.

Det kan være en stor udfordring for en virksomhedsejer/leder at fremskaffe risikovillig kapital, uanset om formålet er finansiering af en vækstplan, eller at finde den ekstra finansiering, der kan afværge en likviditetskrise i en ellers velkørende virksomhed. Fremskaffelse af kapital kan gøres enten ved at søge efter investorer eller optage gæld gennem pengeinstitutter eller andre finanskilder. I begge tilfælde er kapitalfremskaffelse en tidskrævende proces, der kræver indsigt og det rette netværk.

Munk Advisory hjælper med kapitalfremskaffelse

Munk Advisory har mange års erfaring med finansiering af virksomheder. Vi assisterer med kapitalfremskaffelse til både unge startups, etablerede virksomheder og ejendomsprojekter. Vi kender de forskellige finansieringsmuligheder, og kan hjælpe dig med at sikre finansiering til din virksomhed, uanset om det er tilskudsmidler fra fonde, investorkapital fra business angels/venturekapitalfonde eller fremmedfinansiering fra pengeinstitutter. Vi har tætte relationer til en lang række danske og europæiske investorer, der leder efter gode investeringsmuligheder. Hovedparten af investorerne i vores database er private investorer og venturekapitalfonde, men vi har også kontakter til en række familiekontorer og corporate VC aktører, der interesserer sig for unoterede virksomhedsinvesteringer.

En dialog omkring kapitalfremskaffelse starter altid med en uforpligtende dialog, hvor vi gennemgår virksomhedens situation og kapitalbehov, og afklarer mulighederne og rammerne for et samarbejde omkring kapitalfremskaffelse. Hvis vi er enige om rammerne for samarbejdet, indgås en samarbejdsaftale. Vores honorar kan sammensættes på mange måder, afhængig af den enkelte virksomhed, og kan bestå af en kombination af timehonorar og succeshonorar.

Et samarbejde vil typisk have følgende hovedfaser:

1. Analyse og forberedelse

Vi gennemgår sammen virksomhedens likviditetssituation/budget og drøfter eventuelle udfordringer. Vi drøfter mulige scenarier, og gennemgår og justerer evt. budgettet. Vi afklarer hvilke finansieringsmuligheder, der kan være relevante for din virksomhed. For unge virksomheder og startups, der endnu mangler at bevise forretningsmodellen, skal fokus rettes mod business angels, early stage venture investorer eller soft funding muligheder. For modne virksomheder kan kapitalfonde, familiekontorer og pengeinstitutter være relevante finansieringskilder, men der kan i nogle tilfælde også fremskaffes den nødvendige finansiering ved at analysere muligheder for optimering af drift og aktiver.

Hvis der skal fremsøges ekstern finansiering, udarbejder vi i samarbejde med dig en fyldestgørende præsentation af virksomheden, hvor vi skaber et overblik over den nuværende situation samt forklarer, illustrerer og underbygger vækstplanen. Fundamentet for vækstplanen er en grundigt gennemarbejdet finansiel model, der simulerer de forskellige antagelser og scenarier. Vi bliver i denne fase også enige om en ønsket værdisætning af virksomheden, som skal danne basis for dialog med investorer.

2. Matchmaking

Vi udarbejder en liste over potentielle investorer og finansieringskilder, der ud fra deres profil, kompetencer og investeringsfokus kunne være relevante samarbejdspartnere for virksomheden. Her tager vi udgangspunkt i vores store netværk af aktive investorer i ind- og udland. Vi varetager den indledende dialog med investorerne og sørger for – hvis aftalt – at indgå fortrolighedserklæring/NDA, før vi fremsender investormateriale. Hvis der er interesse for yderligere indsigt, arrangerer vi et personligt møde mellem virksomhedens ledelse og investor.

Vi giver dig sparring omkring din pitch, så du er velforberedt på mødet med investorer.

3. Forhandling

Vi bistår i dialogen og forhandlingen med investor/finansieringskilde, og rådgiver dig om hele processen. Vi er tovholder for hele processen frem til forhandling af de endelige aftaler og closing. Et samarbejde med Munk Advisory vil således sikre, at du kan holde fokus på drift og udvikling af din virksomhed, mens vi står for kapitalfremskaffelsen. 

Få et gratis og uforpligtende møde om kapitalfremskaffelse.

Er du interesseret i at høre, hvordan vi kan hjælpe med at finde finansiering til din virksomhed, så tag gerne kontakt til os for et gratis og uforpligtende møde.

Vi tilbyder også et Investor Tjek, hvor du får en skriftlig rapport med en konkret vurdering af styrker og svagheder ved din egen investeringscase, herunder værdiansættelse og kapitalplan. Læs nærmere her.

kapitalfremskaffelse