Spring til indhold

Hvorfor er MVP vigtig, når du skal finde en investor?

I en tid præget af økonomisk usikkerhed og begrænset adgang til risikovillig finansiering er det afgørende for virksomheder at adoptere innovative og omkostningseffektive metoder. Et af nøglebegreberne i denne sammenhæng er “Minimum Viable Product” (MVP). I denne artikel gennemgår vi, hvad MVP er, og hvordan det kan være en game-changer for din virksomhed.

Hvad er MVP?

På dansk kan MVP bedst oversættes til mindst levedygtige produkt og det fortæller meget godt grundtanken bag. MVP er en strategi oprindeligt udviklet Eric Ries i bogen Lean Startup. Strategien fokuserer på at udvikle og lancere en basal version af dit produkt eller service, der kun indeholder de mest essentielle funktioner. Dette gør det muligt for virksomheder at teste deres idéer på markedet med minimal investering og risiko.

For mange startups kan det være afgørende at teste markedet og behovet, inden man lægger sig alt for fast på sin løsning. Helst uden at have investeret for mange penge og værdifuld tid i at lave et lidt for perfekt produkt. Når du udvikler din MVP skal du fokusere på de vigtigste features og funktioner, det ikke kan undværes af kunderne. Det skal være en løsning, der kan overbevise målgruppen, men det er sjældent en god idé at lancere en Ferrari som første version.

Investorer tiltrækkes af virksomheder med MVP’er af flere grunde. For det første viser MVP’er virksomhedens evne til at eksekvere og forfølge sin vision. De viser, at du ikke bare taler om en idé; du er også i stand til at handle på den. Derudover reducerer MVP’er risikoen ved at validere din koncept på markedet, før betydelige ressourcer investeres. Det er de færreste investorer, der blot investerer i en idé. De investerer i teams, der formår at omsætte ideer til produkter, der kan skabe fundamentet for solide og indtjenende virksomheder.

Fordele

At indarbejde MVP og Lean Startup i din strategi fra starten giver en lang række fordele:

Fordele ved at MVP strategi
 1. Risikoreduktion: Ved at minimere kompleksiteten i din første version reducerer du også den finansielle risiko for denne første lancering.
 2. Time to Market: MVP giver dig mulighed for at komme hurtigere på markedet, hvilket kan være afgørende i konkurrenceprægede miljøer.
 3. Brugerfeedback: Ved at lancere en grundlæggende version kan du indsamle værdifuld feedback fra rigtige brugere og tilpasse dit produkt eller service i overensstemmelse hermed.
 4. Afprøve din indtjeningsmodel: Du bør tilstræbe, at kunden betaler en reel pris for din MVP, så du opnår en ægte validering af produktet. Efter lancering, kan du eksperimentere med forskellige prispunkter og betalingsmodeller.
 5. Øger chancen for at finde en investor: Du viser potentielle investorer, at du formår at tænke markedsdrevet, og inddrage kunderne i din produktudvikling. Samtidig kan du demonstrere et “rigtigt” produkt til investorerne, og dermed bedre formidle din løsning.

Implementering af MVP

For at lykkes med din MVP strategi, bør du overveje følgende tiltag:

 1. Klare mål: Identificer klare og målbare mål for din MVP. Hvad ønsker du at opnå, og hvilke funktioner er afgørende for disse mål?
 2. Prioritering: Identificer de kernefunktionaliteter, der definerer din idé. Hvad er absolut nødvendigt for at levere værdi til dine kunder? Hvordan kan du udvikle en MVP med færrest mulige resurser, både i form af tid og penge.
 3. Agil udvikling: Brug en agil udviklingsmetode, der tillader fleksibilitet og hurtige iterationer. Dette gør det lettere at tilpasse sig ændringer baseret på feedback.
 4. Lancering og feedback: Når din MVP er klar, lancer den og indsamle feedback aktivt. Brugernes oplevelser vil være afgørende for den næste fase af udviklingen.
 5. Iterativ forbedring: Brug feedbacken til at foretage nødvendige justeringer og forbedringer. MVP-processen er iterativ, og det er vigtigt at forstå, at den første version ikke behøver at være perfekt.

Finansiering af MVP

Når du sætter målet for din MVP, bør du have fokus på de features, der giver mest værdi for dine kunder. Men hvordan finansierer du udviklingen af din MVP?

Som udgangspunkt er de fleste “business angels”, venturefonde og private investorer tilbageholdende med at investere penge i virksomheder uden et produkt. Og bankerne er heller ikke den rette finansieringskilde på så tidligt et tidspunkt af virksomhedens udvikling. Men hvor går du så hen?

Du kan overveje følgende muligheder:

 • Egen tid: Hvis du arbejder med et software produkt, kræver udviklingen af din MVP “kun” en dygtig softwareudvikler. Hvis du allerede har en udvikler i ejerkredsen, er det bare at komme i gang. Har du ikke det, kan du overveje, om ikke du burde udvide ejerkredsen med en udvikler, mod ejerskab af din virksomhed. Softwareproduktet skal jo løbende udvikles gennem din virksomheds levetid, så det er vigtigt du har disse kompetencer tæt på dig.
 • Egen finansiering: Investorer forventer, at du og resten af stifterne har “hånden på kogepladen”, dvs. har investere egen tid og penge i din virksomhed. Undersøg derfor, hvordan du kan finde de nødvendige midler til udviklingen af den første prototype. Hvis du ikke personligt har midlerne, kan det være du kan låne penge blandt venner og familie.
 • Offentlige udviklingsmidler: Kræver udviklingen af en MVP en større finansiering, end du og de øvrige medejere selv kan finansiere, bør du kigge nærmere på offentlige støtteprogrammer, fx InnoBooster og særligt InnoFounder. I disse programmer får du et tilskud til produktudviklingen, men det er vigtigt, at du i ansøgningen beskriver nyskabelsen i din idé og jobpotentialet.
 • Legat og fonde: Undersøg, om der findes fonde og legater, der støtter produktudvikling indenfor din niche.

Du kan også læse vores artikel om de forskellige finansieringsmuligheder.

Afslutning

MVP er ikke kun en udviklingsstrategi; det er en filosofi, der fremmer læring, tilpasning og bæredygtig vækst. Ved at omfavne MVP-princippet kan din virksomhed navigere gennem udfordrende tider med en agil tilgang, der minimerer risiko og maksimerer potentialet for succes. Du øger samtidig dine chancer for at finde risikovillig finansiering til den videre udvikling af din virksomhed.

Har du brug for sparring på udvikling af din virksomheds første MVP, og muligheder for at finansiere udviklingen? Så tag gerne fat i os for en uforpligtende dialog. Vi har stor erfaring fra opstartsvirksomheder i forretningsudviklingen, og samtidig et stærk indblik i de forskellige finansieringskilder. Vi kan tilbyde et mentorforløb på attraktive vilkår.

Vi tilbyder også et sparringsforløb omkring kapitalfremskaffelse. I dette forløb får du som virksomhedsleder adgang til mange af vores værdifulde værktøjer til at forberede din kapitalsøgning og hjælp til at bruge dem. Du får også en fortrolig og kompetent sparringspartner, der kan hjælpe dig i hele processen med at finde kapital, med udgangspunkt i lige præcis din situation. Læs mere om sparringsforløbet her.