Spring til indhold

Virksomhedsudvikling

Søger du sparring eller rådgivning omkring strategi eller virksomhedsudvikling, så kan vi hjælpe dig. Vi har mange års erfaring på området, på tværs af flere forskellige brancher og virksomhedstyper.

Ejerleder sparring

Som ejerleder er det dit ansvar at træffe de rigtige valg i dagligdagen, og det er også dig, der har stor indflydelse på virksomhedens langsigtede udvikling. En sparringspartner kan i den sammenhæng være yderst værdifuld i forhold til de svære beslutninger. 

Alle virksomheder er forskellige og har individuelle behov. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og de problemstillinger, der er. Det kan være inden for forretningsudvikling, strategi, økonomisk overblik, digitalisering, køb/salg af virksomheder og meget andet. 

Vi kan hjælpe med at afklare din virksomheds aktuelle position og dialogen omkring den videre udvikling. Strategiarbejdet tager udgangspunkt i en analyse af virksomhedens styrker, svagheder og en afdækning af den eksterne markedssituation. Opstillet i en SWOT kan det give overblik, og danne baggrund for strategiske valg omkring din virksomhedsudvikling. Vi har en stor værktøjskasse inden for strategiarbejde og kan være tovholder på jeres strategiske proces, hvad enten den er forankret i ledelsen eller bestyrelsen.

Vi skaber overblik over opgaverne og sikrer, at du og din virksomhed kommer videre. Vi kan tilbyde enkeltstående forløb eller årsaftaler, hvor vi mødes løbende og følger op på tidligere planer. 

Bestyrelsesarbejde

Vores stifter Søren Munk har mange års erfaring med værdiskabende bestyrelsesarbejde både som menigt medlem og som formand, og har suppleret med en udvidet bestyrelsesuddannelse. Søren har samtidig en bred viden om virksomhedsudvikling og et stort netværk, som han gerne bringer i spil for at hjælpe dig og din virksomhed.

I din bestyrelse kan Søren bidrage med:

  • At skabe overblik over virksomhedens økonomi og indtjening
  • At skabe struktur og være tovholder for virksomhedens strategiudvikling
  • At lede processen med finansiering og kapitalfremskaffelse

Interim ledelse

Vi kan varetage ledelsesopgaver inden for projektledelse, økonomi og topledelse på interim og freelance basis til en attraktiv pris, afhængig af opgavens kompleksitet og omfang. 

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog omkring udvikling af din virksomhed.