Spring til indhold

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed er en disciplin, der både tager tid og kræver kompetencer. Det er en stor beslutning at sælge sin virksomhed, og der er mange opgaver, der skal gøres rigtigt for at sikre optimalt udbytte. Det er vigtigt, at du starter i god tid, og at du vælger en kompetent rådgiver, der kan stå for og lede hele processen.

I Munk Advisory arbejder vi efter følgende proces:

Afklaring

En dialog med os starter altid med en uforpligtende dialog over en kop kaffe.

Efter en gensidig præsentation gennemgår vi dine overvejelser omkring et salg af virksomheden, og drøfter om virksomheden er salgbar. Vi giver dig vores vurdering af et niveau for virksomhedens aktuelle værdi, og hvad der evt. kan øge værdisætningen. Vi skitserer et samlet forløb og en overordnet tidsplan for et samarbejde omkring salg af virksomheden.

Forberedelse

Når ejerkredsen er afklaret omkring salg af virksomheden starter forberedelserne.

Der skal skabes klarhed over potentielle købere, og deres interesse i at købe. Der kan være synergier, der gør, at køber kan betale en højere pris for virksomheden end dens stand-alone værdi.

Virksomheden skal klargøres til salg, så den fremstår attraktiv for mulige købere. Det handler om at have orden i penalhuset og dokumentere arbejdsgange m.v., men det kan også være en fordel at arbejde med optimere indtjeningen.

Der skal udarbejdes et professionelt prospekt. Prospektet præsenterer virksomheden, så køber får det bedst mulige grundlag for at bedømme virksomheden og forholde sig til pris og vilkår.

Vi udarbejder en plan for udbuddet og identificerer potentielle købere. Det er vores erfaring, at den bedste proces opnås, når vi som uvildig rådgiver kontakter potentielle købere og introducerer virksomheden anonymt.

Transaktionen

Vi følger op på samtlige købermuligheder og besvarer spørgsmål. Vi afstemmer købers kompetencer og finansielle formåen i forhold til et køb af virksomheden. Ved gensidig interesse aftaler vi købers besøg på virksomheden. Her er det vigtigt, at køber får et retvisende og fyldestgørende indtryk af virksomheden, og at du får et godt indtryk af køber.

Når både du og køber er afklaret, skal handlen forhandles på plads. Her aftaler vi de nærmere vilkår som købspris og tidsplan. Når vi er enige om rammerne, udfærdiges en hensigtserklæring, som opridser hovedvilkårene for salg af virksomheden. I en due diligence efterprøver køber informationerne omkring virksomheden, hvor køber får adgang til alle relevante informationer omkring virksomheden. 

Købsaftalen udfærdiges af din advokat. Når du og køber har underskrevet aftalen følger et depositum. På closingdagen overgår ejerskabet til køber, som betaler den resterende købesum for virksomheden.

Efter ejerskiftet

Når handlen er på plads, skal det offentliggøres og den nye køber præsenteres. Overdragelse af virksomheden kan efter aftale ske over en periode, hvor du står til rådighed i virksomheden.

Få et gratis og uforpligtende møde om salg af din virksomhed

Vi har stor erfaring med at gennemføre salg af virksomheder og kender alle facetter af et salg. Et samarbejde med os vil sikre, at du kan holde fokus på driften af din virksomhed, mens vi leder salgsprocessen – fra prospekt til closing.

Kontakt os for en nærmere dialog omkring salg eller generationsskifte af din virksomhed.

salg af virksomhed; generationsskifte; ejerskifte