Spring til indhold

Startup funding muligheder i Danmark

startup funding

Mangler du overblik over startup funding muligheder? Eller er du usikker på, hvilke startup funding muligheder er relevante? Så læs mere nedenfor, hvor vi gennemgår de mest almindelige og aktuelle startup funding muligheder i Danmark.

En af de største udfordringer for mange startups er funding. For mange startups vil ekstern funding være relevant på et givent tidspunkt i rejsen mod skalering og vækst. Det kan være en tidskrævende opgave at søge funding og samtidig have fokus på de daglige opgaver i din startup. Guiden nedenfor kan forhåbentligt hjælpe dig med et overblik over relevante fundingmuligheder for din startup. Men husk at det kan tage lang tid at finde en god løsning. Så start hellere kapitalsøgningen mindst 6 måneder før du skal bruge pengene.

Investor

For mange startups kan det være nødvendigt at søge investorkapital til at finansiere produktudvikling og salgsaktiviteter. Særligt, hvis produktet er tids- eller kapitalkrævende at udvikle. Med en investor om bord får du både værdifuld sparring og risikovillig egenkapital til at finansiere væksten.

Der er stor forskel på investorer, og hvad de kigger efter i en case. Det kan være i forhold til branche, modenhed, investeringsstørrelse m.v. Men der er også fællestræk. Listen nedenfor indeholder et lille udvalg af egenskaber, som næsten alle investorer kigger efter i en mulig startup case:

  • Løser virksomheden et vigtigt problem for mange potentielle kunder?
  • Er der et stort og gerne globalt potentiale?
  • Er virksomheden skalerbar?
  • Er teamet stærkt, og har det vist at det kan skabe resultater?
  • Er værdisætningen rigtig?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, har du et godt udgangspunkt for en dialog med investorer. Men der er mange andre kriterier, der bør undersøges og klarlægges, fx forretningsmodel, strategi, investormateriale, due diligence m.v. Du kan læse meget mere om investorkapital i denne artikel.

Investorerne ønsker at investere i en startup på et tidspunkt, hvor værdien er lav (fordi risikoen er forholdsvis høj). De satser så på, at startup virksomheden kan udvikles og blive meget mere værd indenfor en kort årrække, når den har bevist sit værd. På denne måde har investoren udsigt til at få sin investering i din virksomhed mangedoblet – men har naturligvis også en stor risiko for at tabe hele investeringen. Værdisætningen afspejler risikoen ved investeringen, så jo højere risikoen ved investeringen er, jo lavere vil værdisætningen være.

Investorkapital kan komme fra flere kilder, afhængig af modenheden af din virksomhed. For helt unge virksomheder på ide- eller prototypestadiet, vil accelerators og business angels være mest relevant. Men har du omsætning og søger kapital til at skalere virksomheden, kan venturefonde og familiekontorer være en mulighed.

“Equity crowdfunding” kan også være relevant, særligt for startups med et consumer produkt. Herved får du 100-vis af nye medejere, der hver indskyder et meget lille beløb. Så på den måde minder modellen om en børsnotering, blot i noget mindre skala. Eksempler på sådanne platforme er Seedrs og Invesdor.

Støttemidler

Fonde, legater og udviklingspuljer (også kaldet “soft funding”) kan være relevant for din startup, hvis der er en god “innovationshøjde”. Disse midler gives som tilskud og skal hverken betales tilbage, trækker renter eller kræver ejerandele. Mange af de danske støttemidler håndteres af Innovationsfonden, mens der i EU findes en lang række attraktive programmer. Du kan finde et overblik over aktuelle soft funding muligheder her. Herudover har de regionale erhvervshuse en række forskellige muligheder for at give støtte til din udvikling.

Fælles for soft funding er, at der primært gives støtte til udvikling af et nyt teknisk (kompliceret) produkt, som ikke tidligere er set på markedet, med et meget stort kommercielt potentiale. Midlerne er meget attraktive, men desværre også svære at få fat i, fordi konkurrencen er benhård. Det kræver ofte stor erfaring at skrive ansøgninger til sådanne fonde, særligt ved EU-midler, så her bør du samarbejde med en specialiseret rådgiver, der kan assistere dig i hele processen. Du skal også være opmærksom på, at du løbende skal dokumentere hvad midlerne er blevet brugt til, hvilket kan være meget tidskrævende.

Lånemidler

Lånefinansiering gennem en bank kan være relevant for din virksomhed, hvis den allerede har vist, at den kan skabe en positiv indtjening. Banken er således en god samarbejdspartner, hvis du har brug for kapital til at finansiere det daglige cashflow eller til nye forholdsvis sikre investeringer i fx maskinparken. Banken stiller næsten altid krav om fuld sikkerhed for deres lån, enten i form af et virksomhedspant eller hos dig personligt.

Et lån hos Vækstfonden kan være relevant, også til de tidlige startup virksomheder. Der er som udgangspunkt ikke krav om fuld sikkerhed for lånebeløbet, men Vækstfonden kræver i mange tilfælde medfinansiering fra fx en investor. Pengene har ofte en højere rente end normal bankfinansiering, men risikoen er også højere, grundet den lavere sikkerhed.

Banken og Vækstfonden vil efterspørge en forretningsplan og et grundigt budget for din virksomhed. Hvis du ikke har erfaring med at lave dette materiale, kan det være en fordel at søge professionel rådgivning, så du øger chancen for at få lånet.

En alternativ mulighed er “crowdlending”. Her kommer funding fra mange små private långivere, og kaldes derfor peer-to-peer långivning (P2P). Renten afhænger af en konkret risikovurdering, men kan være højere end bankfinansiering. Eksempler på danske platforme er Flexfunding og Lendino.

Kunder

Kunder vil altid på et eller andet tidspunkt skulle finansiere din virksomhed, gennem køb af dine produkter eller ydelser. Det er sjældent, at du kan få kunden til at medfinansiere din produktudvikling (med mindre der er tale om en kundespecifik løsning), men måske kan du få en forudbetaling, som kan bidrage til finansieringen?

Har dine debitorer lange betalingsfrister, kan fakturakøb nogle gange være en mulighed. Her sælger du din faktura til en finansieringspartner og får beløbet udbetalt med det samme, mens partneren sørger for at inddrive fakturaen. Der skal dog være en meget stor sandsynlig for, at dit tilgodehavende kan inddrives.

Du kan også overveje Reward eller Donation Crowdfunding, hvis du udvikler et fysisk produkt, der henvender sig til slutbrugere (B2C). I denne model beder du kunderne om at forudbetale for produktet, og kan på den måde skaffe langsigtet og rentefri finansiering til at udvikle produktet. Du bør dog investere både tid og penge i at lave noget lækkert materiale (tekst, illustrationer, video), der præsenterer produktet. Men husk, at kunderne forventer, at de får produktet leveret til tiden og i den lovede kvalitet, så det kan give alvorlige udfordringer for virksomhedens tillid, hvis det ikke lykkes. De mest kendte platforme er Kickstarter og Indiegogo.

Overblik

Figuren nedenfor giver et overblik over de forskellige danske fundingmuligheder, afhængig af virksomhedens modenhed.

Start med at bestemme din virksomheds placering på den vandrette akse (ud fra pilene med modenhed og kurverne for hhv. omsætning og indtjening), og find så de relevante fundingmuligheder ved at bevæge dig lodret herfra.

startup fundingmuligheder

Hvordan kommer du i gang?

Det kan være en kompliceret og tidskrævende proces at rejse kapital til en virksomhed. Vi er eksperter i finansiering og investordialog, og tager gerne en uformel dialog med dig omkring mulighederne for at finde funding. Vi kan stå for hele processen med at skaffe finansiering, så du kan beholde fokus på din virksomhed imens.

Vi tilbyder også et sparringsforløb omkring kapitalfremskaffelse. I dette forløb får du som virksomhedsleder adgang til mange af vores værdifulde værktøjer til at forberede din kapitalsøgning og hjælp til at bruge dem. Du får også en fortrolig og kompetent sparringspartner, der kan hjælpe dig i hele processen med at finde kapital, med udgangspunkt i lige præcis din situation. Læs mere om sparringsforløbet her.