Spring til indhold

Investor Score

 

Velkommen til Investor Score! Her får du svar på, hvor attraktiv din virksomhed er som investeringscase for investorer.

I testen præsenteres du for 10 spørgsmål, som omhandler en række centrale emner, som en investorer eller långiver næsten altid vil spørge ind til for at kunne vurdere deres interesse. Vi har udviklet spørgsmålene på basis af vores erfaring fra over 1000 investeringscases og tæt dialog med business angels og venturefonde gennem mange år. Nogle af emnerne er meget centrale for investor, så derfor vægter nogle spørgsmål mere end andre.

For hvert spørgsmål bedes du vælge det udsagn, der passer bedst på din virksomhed.

Vi beder om dine kontaktoplysninger, så vi kan sende resultatet til dig efterfølgende. Ved at indtaste disse oplysninger, accepterer du at blive kontaktet efterfølgende. Vi videregiver naturligvis ikke dine oplysninger til andre.

Besvarelsen tager ca. 2-3 minutter. God fornøjelse!

 

1. Problem og løsning

Hvad kendetegner det problem I løser, og hvor effektivt I løser problemet?

2. Markedet

Hvad er størrelsen af det marked, I henvender jer til? Markedsstørrelsen angives ofte som Serviceable Available Market (SAM)

3. Konkurrence og USP

Hvordan er konkurrencesituationen på markedet, du fokuserer på? Og hvordan er dine unique selling points/konkurrencefordele sammenlignet med konkurrenterne?

4. Beskyttelse og patent

Virksomhedens produkter/løsninger kan typisk beskyttes vha. patenter, en kompleks teknologi eller markedsbarrierer, fx langvarige kunderelationer. Hvordan er din virksomhed beskyttet mod konkurrenter?

5. Forretningsmodellen

Hvordan tjener virksomheden penge?

6. Status / traction

Hvad er aktuel status for virksomheden?

7. Team

Hvordan vil du betegne teamet i virksomheden?

8. Vilje og gå på mod

Alle startups møder modgang på vejen, så det er vigtigt, at du viser evne og vilje til at kæmpe for virksomheden. Hvad kendetegner bedst din indstilling (som stifter) til virksomheden?

9. Investormateriale og netværk

Hvilket investormateriale har du klar? (marker alle de udsagn, der gælder for din case)

10. Investorstatus

Har I allerede tilsagn på noget af investeringsbeløbet fra nuværende ejerkreds / nye investorer?