Spring til indhold

Investor Tjek: Din virksomhed som investeringscase

Investor Tjek

Med et Investor Tjek laver vi en screening af din virksomhed, set med investor briller. Du får en konkret vurdering af, hvor attraktiv din virksomhed er som investeringscase, og får en række konkrete råd til hvordan du kommer i gang med kapitalsøgningen.

Tjekket foretages på baggrund af vores mange års erfaring i at screene og analysere konkrete investeringscases. Vi ved derfor hvilke investeringscases er attraktive for investorer, og hvilke elementer, der trækker op og ned i en given case. Vi har fingeren på pulsen med aktuelle trends blandt investorer, og ved hvilke brancher er særligt interessante. Med et Investor Tjek får du adgang til denne viden, og du kan på basis af vore anbefalinger gøre din investeringscase endnu mere attraktiv for investorerne.

Investor Tjek er således et afklaringsforløb, hvor du kan få værdifuldt feedback på din investeringscase, og få konkrete råd til hvordan du kan øge chancerne for at finde kapital. Søger du kapital, kan dette forløb derfor være relevant, så du bliver afklaret omkring dine finansieringsmuligheder, og bliver bedre forberedt til mødet med investorer.

Udbytte

Dit udbytte af et Investor Tjek er:

  • Gode råd til hvordan du kan gøre dit investormateriale (pitch/forretningsplan og budget) endnu bedre
  • Feedback på investeringscasen, set med investorbriller
  • Gode råd til hvad der evt. skal forbedres, for at investeringscasen bliver mere attraktiv
  • Et niveau for virksomhedens værdiansættelse
  • En overordnet kapitalplan for virksomheden med angivelse af mulige finansieringskilder

Forløb

Et Investor Tjek forløber på følgende måde:

  1. Vi fremsender beskrivelse af, hvilke informationer, der bør indgå i en investorpræsentation i form af en tjekliste
  2. Du fremskaffer og fremsender relevant materiale, fx pitch deck, økonomisk forecast m.v.
  3. Sammen gennemgår vi materiale og investeringscasen på et online møde
  4. Vi foretager en screening og dokumenterer vore resultater i en skriftlig rapport på 1-2 sider, som vi sender til dig. Rapporten indeholder bl.a. styrker og svagheder, et interval for værdiansættelse og oplæg til kapitalplan. Kapitalplanen indeholder anbefalinger til mulige finansieringskilder og next step.
  5. Sammen gennemgår vi resultaterne på et opfølgende online møde

Prisen for et Investor Tjek er dkk 7.950 + moms.

Med et Investor Tjek står du således bedre rustet til at starte en kapitalsøgning, enten selv eller med bistand fra os.

Er du interesseret i at høre nærmere omkring vores Investor Tjek, så kontakt os gerne allerede i dag